Vertegenwoordigers À Pointe en Sabelschool

Vanaf 5 aangemelde sporters, en per schijf van 10, moeten er vertegenwoordigers aangesteld worden in elk aanbod. Deze vertegenwoordigers vormen een adviserende raad voor de leden van de vzw. Hun taak bestaat er in om klachten, ideeën, noden en wensen te vertalen naar de algemene vergadering en het bestuur. Daarnaast helpen ze bij het ontlasten van de sportbegeleiders en vrijwilligers in het opvolgen van de communicatie van de club aan de sportende leden.

Op dit moment zoeken we vertegenwoordigers voor À Pointe en de Sabelschool Coco de Mammeluk.

Contrapunt.club vzw

Diestsesteenweg 726
3010 Kessel-Lo