Lid Algemene Vergadering

Als lid van de vzw vorm je samen met maximum twee andere leden en de twee bestuursleden de Algemene Vergadering.

Een keer per jaar komt de Algemene Vergadering samen, in de eerste helft van het kalenderjaar. Typisch wordt dan het afgesloten boekjaar en de begroting voorgelegd, en goedkeuring en kwijting van het bestuur gevraagd. Alle bevoegdheden van de AV vind je in de statuten terug in Art. 20

Om kandidaat te zijn moet je:

  • minimum 16 jaar zijn
  • voorgedragen zijn door ten minste twee leden
  • een mondelinge motivatie aangevoerd hebben ten overstaan van de algemene vergadering
  • akkoord gaan met de statuten en het huishoudelijk reglement van de vereniging en hieraan ook voldoen

Je kan je kandidatuur stellen door het bestuur schriftelijk (via mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.) te laten weten dat je interesse hebt.

 

 

Club API

De Club API is een laagdrempelig aanspreekpunt voor iedereen binnen de club inzake grensoverschrijdend gedrag.

Daarnaast adviseer je het bestuur met als doel onze club nog veiliger en toegankelijker voor iedereen te maken.

Je wil een lans breken voor fair-play en gelijkwaardigheid, en vechten tegen pesterijen, hoe klein ook.

Je bent integer en discreet, en kan regelmatig aanwezig zijn op de verschillende trainingen.

Je bent bereid om hiertoe een bijscholing te volgen van het Centrum Ethiek in de Sport (2x 3 uur: Sporten zonder Grenzen, en Aan de slag als Club API), op kosten van Contrapunt.club.

In deze PDF vind je het profiel van de club API terug.

Meer weten? Interesse? Spreek bestuurder/trainster Anneke aan of stuur een mailtje naar het secretariaat: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

 

 

Contrapunt.club vzw

Diestsesteenweg 726
3010 Kessel-Lo