Lid Algemene Vergadering

Als lid van de vzw vorm je samen met maximum twee andere leden en de twee bestuursleden de Algemene Vergadering.

Een keer per jaar komt de Algemene Vergadering samen, in de eerste helft van het kalenderjaar. Typisch wordt dan het afgesloten boekjaar en de begroting voorgelegd, en goedkeuring en kwijting van het bestuur gevraagd. Alle bevoegdheden van de AV vind je in de statuten terug in Art. 20

Om kandidaat te zijn moet je:

  • minimum 16 jaar zijn
  • voorgedragen zijn door ten minste twee leden
  • een mondelinge motivatie aangevoerd hebben ten overstaan van de algemene vergadering
  • akkoord gaan met de statuten en het huishoudelijk reglement van de vereniging en hieraan ook voldoen

Je kan je kandidatuur stellen door het bestuur schriftelijk (via mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.) te laten weten dat je interesse hebt.

 

 

Contrapunt.club vzw

Diestsesteenweg 726
3010 Kessel-Lo